Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Napjatost a deformace ve zdravé a patologické krční páteří
Autor: Lukáš Čepek
Nakladatelství: Technická univerzita v Liberci
Město: Liberec
Rok vydání: 2007
Počet stran: 39
ISBN: 978-80-7372-160-2
cena : nelze běžně zakoupit, pouze knihovny
Anotace

„Páteř je osový orgán pohybového aparátu lidského těla. Je opěrným orgánem pro vzpřímenou chůzi a současně chrání svým spinálním kanálem míchu a její kořeny. Segmentální uspořádání umožňuje výsledný značný pohybový rozsah, který se odehrává zejména dolní krční páteří a Th-L přechodu.“ (z úvodu publikace)


Naše recenze

Publikace je tezí disertační práce, tzn. že ji napsal doktorand, tedy člověk, který se velmi podrobně zaměřuje na určitou problematiku. Doktorand nejdříve popisuje anatomii a stabilitu krční páteře, poté předkládá přehled poranění horní krční páteře. Podrobněji popisuje frakturu dens axis a její operační přístupy, které srovnává. Také ve své práci přibližuje biomechaniku fraktur typu dens axis, tvorbu geometrických modelů, posouzení jednotlivých metod tvorby geometrie, kontaktní úlohy, osovou sílu ve šroubu při osteosyntéze dens axis, interakci kortikálního šroubu a kostní tkáně, analýzu zatěžování druhého krčního obratle, analýzu pohybové stability osteosyntézy dens axis. Nakonec rozebírá výsledky a vše shrnuje v přehledném závěru. Z názvu a samozřejmě také z podstaty knihy (teze disertační práce) je zřejmé, že publikace má vysoce odborný ráz. Teze splňuje vše, co je potřebné dodržet při psaní odborného textu. Pro ty čtenáře, kteří se vyznají v oboru a pro které je také tato kniha určená, to je přehledné, doplněné četnými obrázky i rentgenovými snímky. V závěru publikace najdete materiály, ze kterých bylo čerpáno. Pro odborné čtenáře bude tato publikace jistě velkým přínosem.

název knihy : Informace a rady lékaře: Bolest zad

Autor: Malcolm Jayson
Nakladatelství: Grada Publishing
Město: Praha
Rok vydání: 1999
Počet stran: 80
ISBN: 80-247-0089-1
cena : 149 Kč
Anotace

„Většina z nás si už nějakou tu bolest zad protrpěla. Obvykle jde o nepříjemný, avšak nikoli příliš vážný problém, způsobený nějakým druhem mechanického namáhání nebo poškození zad, který se poměrně rychle zlepší. Přinejmenším částečnou příčinou může být špatné držení těla, přílišná námaha a problém opotřebení.“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

V úvodu knihy seznamuje autor své čtenáře s tím, jak funguje páteř. Pomocí obrázků je zde popsaná stavba páteře a jeho nervová síť. Dále se kniha zaměřuje na některé běžné problémy se zády, které občas může mít každý z nás. Zabývá se posunutými plotýnkami, ischiasem, bederní spondylózou, popisuje lumbago, problémy s nervy, kokcygodynii atd. Následující kapitola se zaobírá již léčbou bolesti zad a opakujícími bolestmi zad. V knize se také dozvíte, jak chránit svá zády. Autor se zabývá zlepšením držení těla, vhodným sezením, správnou obuví, správným zvedáním předmětů, vhodným spaním, udržováním fyzické kondice...Také se věnuje tomu, jak mohou vznikat trvalé bolesti zad a léčbě této bolesti. Získáte informace o stanovení diagnózy, metodách vyšetření (rentgen, počítačová tomografie...). Kromě léčby léky popisuje autor i některá cvičení, která jsou na bolest zad vhodná. Přibližuje i doplňkovou léčbu (akupunkturu) a rovněž chirurgickou léčbu a intenzivní rehabilitaci. Kniha je velmi hezky strukturovaná a dobře se čte. Je v ní mnoho obrázků a fotografií, které celou problematiku čtenáři ještě více vysvětlí. Kromě toho na konci každé kapitoly najdete klíčové body, takže máte přehled základních informací. Na konci knihy najdete užitečné kontakty na lékaře a různá centra zabývající se bolestmi zad. Je zde také přehledný rejstřík.

název knihy : Léčíme si bolesti krční páteře sami
Autor: Robin McKenzie
Překlad: Eva Nováková, Jitka Laliková Šerclová
Nakladatelství: McKenzie Institute Czech Republic
Město: Praha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 75
ISBN: 978-80-904693-2-7
Anotace

Robin McKenzie, autor knihy, je uznávaný v diagnostice a lé bě bolesti zad. Vytvořil si vlastní vyšetřovací a léčebné metody, které šíří mimo jiné i prostřednictví svých knih. Jednou z nich je také tato publikace, která je rozdělená do sedmi kapitol. První kapitola popisuje problematiku krční páteře a autoterapie. V následující kapitole se snaží autor podat informace čtenářům tak, aby porozuměli páteři. Seznamuje je s obratli a páteří, funkcí krční páteře, přirozeným držením těla, mechanickou bolestí, přetížením, poškozením tkáně, vyklenutou meziobratlovou ploténkou a místem bolesti. Další dvě kapitoly pojednávají o společné příčině bolesti krční páteře a detailněji se seznámíte s McKenzie metodou (cíl cvičení, účinek, centralizace, intenzita bolesti a začátek s cvičením). Pátá kapitola již obsahuje cvičební program s konkrétními cviky a jejich znázorněním. Předposlední kapitola vám prozradí, kdy se cviky provádí, a poslední kapitola radí čtenářům co dělat, když se objeví akutní bolest krční páteře. Dále už následují jen odkazy na literaturu, některé úspěšné životní příběhy, informace o mezinárodním McKenzie Institutu a o oprávněných distributorech.


Skrnutí

Publikace je určená lidem majícím problémy s krční páteří. McKenzie metoda pomáhá mnohým lidem a díky popsaným a znázorněným konkrétním cvikům ji budete moci zkusit i vy. Publikace je přehledná a obsahuje mnoho obrázků a fotografií.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2018 © Krční-páteř.cz
Kontakty