Úvod Recenze knih Recenze: Napjatost a deformace ve zdravé a patologické krční páteří

Recenze: Napjatost a deformace ve zdravé a patologické krční páteří

„Páteř je osový orgán pohybového aparátu lidského těla. Je opěrným orgánem pro vzpřímenou chůzi a současně chrání svým spinálním kanálem míchu a její kořeny. Segmentální uspořádání umožňuje výsledný značný pohybový rozsah, který se odehrává zejména dolní krční páteří a Th-L přechodu.“ (z úvodu publikace) 

Název knihy: Napjatost a deformace ve zdravé a patologické krční páteří

Autor: Lukáš Čepek
Nakladatelství: Technická univerzita v Liberci
Město: Liberec
Rok vydání: 2007
Počet stran: 39
ISBN: 978-80-7372-160-2
cena: nelze běžně zakoupit, pouze knihovny 

Anotace

„Páteř je osový orgán pohybového aparátu lidského těla. Je opěrným orgánem pro vzpřímenou chůzi a současně chrání svým spinálním kanálem míchu a její kořeny. Segmentální uspořádání umožňuje výsledný značný pohybový rozsah, který se odehrává zejména dolní krční páteří a Th-L přechodu.“ (z úvodu publikace) 

Naše recenze 

Publikace je tezí disertační práce, tzn. že ji napsal doktorand, tedy člověk, který se velmi podrobně zaměřuje na určitou problematiku. Doktorand nejdříve popisuje anatomii a stabilitu krční páteře, poté předkládá přehled poranění horní krční páteře. Podrobněji popisuje frakturu dens axis a její operační přístupy, které srovnává. Také ve své práci přibližuje biomechaniku fraktur typu dens axis, tvorbu geometrických modelů, posouzení jednotlivých metod tvorby geometrie, kontaktní úlohy, osovou sílu ve šroubu při osteosyntéze dens axis, interakci kortikálního šroubu a kostní tkáně, analýzu zatěžování druhého krčního obratle, analýzu pohybové stability osteosyntézy dens axis.

Nakonec rozebírá výsledky a vše shrnuje v přehledném závěru. Z názvu a samozřejmě také z podstaty knihy (teze disertační práce) je zřejmé, že publikace má vysoce odborný ráz. Teze splňuje vše, co je potřebné dodržet při psaní odborného textu. Pro ty čtenáře, kteří se vyznají v oboru a pro které je také tato kniha určená, to je přehledné, doplněné četnými obrázky i rentgenovými snímky. V závěru publikace najdete materiály, ze kterých bylo čerpáno. Pro odborné čtenáře bude tato publikace jistě velkým přínosem. 


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Krční-páteř.cz
Kontakty